Alchemia Duszy i Ciała

Nazywam się Marcin Wierzbicki, Imię ZEFIR jest mi przypisane przez siły wyższe, zdobyłem je na drodze rozwoju, a pokazało mi się podczas medytacji.

Odkąd sięgam pamięcią TAROT, ANIOŁY i cała ezoteryka były mi zawsze bliskie. Jestem jasnowidzem i tarocistą oraz trenerem rozwoju osobistego. W mojej tradycji rodzinnej leży posługiwanie się niekonwencjonalnymi metodami pomocy innym przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Moją misją, jak i wielką pasją życiową, jest pomoc drugiemu człowiekowi. Rozwijając się i doskonaląc poznałem wiele rożnych metod rozwoju, najbardziej czuję ścieżkę szamanizmu oraz Tantry które są mi bardzo bliskie ponieważ obie te ścieżki są oparte na drodze miłości.

Karty Tarota ukazują przede mną obraz życia ludzi o których pytam, odkrywają ich przyszłość pomagając zanalizować pewne sytuacje. Natomiast dar jasnowidzenia, jako podstawowa forma mojej pracy energetycznej z ludźmi, pozwala mi wzmocnić przekazy płynące z kart ujawniając obszerniejsze fakty na tematy poruszane podczas sesji, jak również czyni analizę dogłębną. Podczas sesji Tarota skupiam się głównie na ukazywaniu licznych drogowskazów, które człowiek może wykorzystać dla poprawienia swojego bytu podczas ziemskiej wędrówki.

Jeśli chcesz poznać swoją osobowość, spojrzeć na swoje perspektywy z innej strony i zobaczyć co ma Ci do zaoferowania przyszłość? Skontaktuj się ze mną, razem pokonamy Twój problem i znajdziemy rozwiązanie.


JESTEM ŚWIATŁEM, MOCĄ, SIŁĄ.
Jedynym Prawdziwym Uzdrowicielem jest Miłość!!
KTO SZUKA TEN ZNAJDZIE !! KTO MOCNO TEGO PRAGNIE TO DOSTANIE !! ŻYCIE POTRZEBUJE DZIAŁANIA ,ŻEBY OSIĄGNĄĆ SWÓJ UPRAGNIONY CEL!!„Jestem Wiatrem, który dmie ponad morzem;
Jestem Falą Oceanu;
Jestem Szumem morskich Bałwanów;
Jestem Bykiem, który daje siłe;
Jestem Orłem na Skale;
Jestem Promieniem Słońca;
Jestem najjaśniejszym z Kwiatów;
Jestem walecznym Odyńcem;
Jestem Łososiem w Stawie;
Jestem Jeziorem na Równinie;
Jestem Kunsztem Rzemieślnika;
Jestem Słowem Nauki;
Jestem Grotem Włóczni w Walce;
Jestem plomieniem, który stwarza w głowie człowieka Ogień Myśli.
Kto, jeśli nie ja, oświeca Zebranych w górach?
Kto, jeśli nie ja, zna wiek księżyca?”


MAGIA JEST WE MNIE . Patrząc w przyszłość przywracam nadzieje oraz natchnienie. Badając przeszłość przynoszę pocieszenie oraz zrozumienie. Oczywiście tym którym pragną sami tego,nic na siłę:)

Współpracuję ze światem Aniołów i z innymi formami życia, których nie umiem zdefiniować;..
...żyję w innym wymiarze , która dla innych jest nie do pojęcia.


Byłem po tamtej stronie..


My name is Marcin Wierzbicki. The name ZEPHYR is assigned to me by
majeure force- I acquired it on the path of my development, and it was
revealed to me during meditation.
Ever since I can remember TAROT, Angels and entire Esotericism has
always been close to me. I am a clairvoyant and a Tarot Reader and also
a personal development coach. In my family, the long tradition of using
unconventional methods to help others has been passed down from
generation to generation. My mission, as well as my passion is to help
other human beings. While developing and mastering my own skills I met
many different methods of personal development of which the paths of
shamanism and Tantra are particularly close to my heart as theyre
both based on the way of love.
Tarot cards show me a picture of peoples life, they uncover the
future and help to analyze certain situations. On the other hand, the
gift of clairvoyance, as the basic form of my energetic work with people
, allows me to reinforce the messages that come from the cards and to
reveal more accurate facts on the topics discussed during the session,
as well as to perform an in-depth analysis. During the Tarot session I
focus primarily on demonstrating the many signs that a person can use to
improve their livelihood during the earthly pilgrimage.
If you want to recognise your personality, look at your perspectives
from the other side and see what the future has to offer you, feel free
to contact me - together well overcome your problem and find a
solution.
I give advice in also English.